Քաղաքացիական հասարակություն և ներառական կառավարում

Քաղաքացիական հասարակություն և ներառական կառավարում

© Foto: Shushanik Nersesyan

Մենք աջակցում ենք քաղհասարակությանը ներգրավմանն ու համագործակցությանը պետական կառույցների հետ՝ մասնակցային ժողովրդավարական գործընթացների խթանման և ներառական հանրային ծառայությունների մշակման նպատակով։

Այս ոլորտում «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչության գործունեության հիմնական շեշտն ընկած է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և տեղական համայքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Այս ամենին հասնելու համար՝ մենք ձգտում ենք աջակցել ՔՀԿ-ներին և բարելավել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները՝ կառավարության և քաղաքացիների միջև բացը վերացնելու համար։ Քաղահասարակության արդեն իսկ ձևավորված կազմակերպությունների հետ աշխատանքից բացի՝ մենք կարևորում ենք նաև քաղաքացիական հասարակության տարբեր դերակատարների ներգրավումը։ Մենք աշխատում ենք նաև ոչ ֆորմալ քաղաքացիական խմբերի և նորաստեղծ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ովքեր վճռորոշ դեր են խաղում ժողովրդավարության հաստատման ճանապարհին և այդպիսով նպաստում են աղքատությունից, սովից և անարդարությունից զերծ աշխարհի ստեղծմանը։ 

Կարդալ ավելին Փակել

ԸնթացիկԿԱՄնախորդ աշխատանքները

Մեդիագրագիտության բարձրացում՝ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության դերակատարների միջոցով

Մեդիագրագիտության բարձրացում՝ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության դերակատարների միջոցով

Մեդիագրագիտության խթանումն իրազեկ և քննադատական մտածողությամբ քաղաքացիական հանրույթ ձևավորելու առումով մեծ նշանակություն ունի։ Ուստի, «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը նախաձեռնել է «Մեդիագրագիտության բարձրացում՝ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության դերակատարների միջոցով» ծրագիրը՝ նախատեսված ՀՀ Լոռու մարզում գործող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) համար։ Ծրագիրն իրականացվում է Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսականաջակցությամբ՝ Transition Promotion ծրագրի ներքո:  

Ծրագրի նպատակն էզինել ՔՀԿ ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև մարզաբնակ երիտասարդներին և մեծահասակներին, անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով՝ կեղծ լուրերը, ապատեղեկատվությունը, մանիպուլյացիաները հայտնաբերելու և դրանց դիմակայելու համար, աջակցել նրանց հավաստի տեղեկատվության, փաստերի ստուգման աղբյուրները ճանաչելու և հանրության լայն շրջանում տարածելու համար, ինչպես նաև ստեղծել ծանոթությունների հաստատման և համագործակցության հնարավորություն՝ համատեղ ջանքերով ապատեղեկատվական հոսքերը նվազեցնելու հարցում։

Ծրագրի շրջանակում ընտրված քաղհասարակության կազմակերպություններին հնարավորություն է ընձեռվում մասնակցելու կարիքների վրա հիմնված  մեդիա և տեղեկատվական գրագիտության կարողությունների և կոմպետենցիաների զարգացման դասընթացին, որի ավարտին հաջողություն գրանցած ՔՀԿ-ները ստանալու են ենթադրամանորհներ՝ մեդիագրագիտության բարձրացման գաղափարներն իրագործելու համար։

Նշենք, որ ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման հիմնական թեմաներին զուգահեռ ներառվելու է նաև «Մեկ աշխարհ դպրոցներում» (One World in Schools - OWIS) ծրագրի նորարարական մեթոդաբանությունը, որը «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կրթական ծրագրերից մեկն է։  2001 թվականից ի վեր    կիրառվող այս ինտերակտիվ ոչ-ֆորմալ ուսուցման մեթոդը թույլ է տվել ներգրավել բազմաթիվ երիտասարդների՝ նպաստելով վերջիններիս առաջնային արժեքների  հստակ դիրքորոշմանը լ  մեդիատեղեկատվության   անաչառ և գիտակցված սպառման շնորհիվ։
 
 
Դիմակայուն քաղաքացիական հասարակություն Արեւելյան գործընկերության տարածաշրջանում

Դիմակայուն քաղաքացիական հասարակություն Արեւելյան գործընկերության տարածաշրջանում

Կարևորելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների դերը մարդկանց կարիքները ներկայացնելու, իրական համակարգային փոփոխությունների վրա ազդելու, լայն հասարակության շրջանակում թաքնված ու կարևոր խնդիրները վեր հանելու հարցում՝ մշտապես ներգրավում ենք քաղաքացիական դերակատարների, որոնք ձգտում են նպաստել այդ ամենի կայացմանը՝ լինելով այդ ամենի անմիջական ականատեսները համայնքներում։

Այդ նպատակով «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն իրականացնում է «Դիմակայուն քաղաքացիական հասարակություն Արեւելյան գործընկերության տարածաշրջանում» տարածաշրջանային ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական հանձնաժողովի հարեւանության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրինության (DG NEAR) կողմից։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) դերը՝ որպես Արեւելյան գործընկերության տարածաշրջանում ժողովրդավարության գործընթացները խթանող դիմակայուն, ներառող եւ վստահելի դերակատարներ։ 24-ամսյա այս ծրագիրն աջակցում է Հայաստանի եւ Մոլդովայի 20-24 սկսնակ ՔՀԿ-ների։

Այս ծրագրի շրջանակում նորաստեղծ կամ փոքր ՔՀԿ-ներին «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն տրամադրում է կարողությունների զարգացման և ֆինանսական աջակցության, ինչպես նաև ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում ՔՀԿ այլ գործընկերների միջև գործընկերային կապեր ու ծանոթությունների շրջանակ ստեղծելու  հնարավորություններ։
 
Միգրացիայի կառավարման համակարգի ամրապնդումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Միգրացիայի կառավարման համակարգի ամրապնդումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայաստանը վերջին զարգացումների արդյունքում վերափոխվել է որպես տարանցման և ներգաղթի երկիր։Չնայած այն հանգամանքին, որ արտագաղթողների թիվը շարունակում է բարձր լինել՝ հաշվի առնելով, որ երկրի բնակչության մեկ երրորդն ապրում է արտերկրում, այնուամենայնիվ մի շարք գործոններ նպաստել են հարևան երկրներից տեղահանված բնակչության, ինչպես նաև առավել հեռավոր տարածքներից ապաստան հայցողների և օտարերկրյա քաղաքացիների համար Հայաստանը որպես ներգաղթի երկիր դիտարկելուն։  

Միգրացիոն քաղաքականության մշակման զարգացման կենտրոնի կողմից ֆինանսավորվող «Միգրացիայի կառավարման համակարգի ամրապնդումը Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագրի նպատակն է հակազդել դեպի ԵՄ անդամ պետություններ անօրինական միգրացիային՝ ապահովելով վերադարձողների ու օտարերկրյա քաղաքացիների հաջող ինտեգրումը ՀՀ-ում։ Ծրագիրը մի կողմից աջակցում է միգրացիայի և ինտեգրման քաղաքականությունների մշակմանն ու կատարելագործմանը, մյուս կողմից՝ ամրապնդում է ինչպես դեպի Հայաստան ներքին միգրացիայի կառավարման համար պատասխանատու պետական հաստատությունների, այնպես էլ միգրանտների տարբեր խմբերին ծառայություններ մատուցող քաղհասարակության կազմակերպությունների կարողությունները։ 

Ծրագրի շրջանակում մենք սերտորեն համագործակցում ենք ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, ՀՀ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության, Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի, տարածաշրջանային և տեղական իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության և մեդիա դերակատարների հետ։  

Ծրագրի հիմնական նպատակը բռնի տեղահանված անձանց, Հայաստան վերադարձողներին, ապաստան հայցողներին, փախստականներին, ներքին տեղահանվածներին և օտարերկրյա քաղաքացիներին աջակցելն է։

Գործընկերություն հանուն Սյունիքի․ բարելավված համայնքային սոցիալական ծառայություններ

Գործընկերություն հանուն Սյունիքի․ բարելավված համայնքային սոցիալական ծառայություններ

«Գործընկերություն հանուն Սյունիքի․ բարելավված համայնքային սոցիալական ծառայություններ» ծրագիրը, որն իրականացվում է «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից՝ «ՎԻՆՆԵԹ Գորիս» զարգացման հիմնադրամի և «Հայկական Կարիտաս» ՀԿ-ի համագործակցությամբ, նպաստում է  Սյունիքի մարզի բոլոր 7 համայնքներում սոցիալական պաշտպանության ավելի  դիմակայուն համակարգի ձևավորմանը,  աջակցում համայնքային սոցիալական ծառայությունների կայուն ֆինանսավորմանը և մարզի ամենախոցելի բնակչության կարիքների արդյունավետ արձագանքմանը՝ նպաստելով աղքատության, անհավասարության և խոցելիության մակարդակի նվազմանը:

Ոլորտային բարեփոխումներին ուղղված այս ծրագրի շրջանակում սերտորեն համագործակցում ենք ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների, Սյունիքի մարզի բոլոր 7 համայնքապետարանների, ինչպես նաև տեղական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և ակտիվ խմբերի հետ։

Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ ընթացող այս ծրագրի շրջանակում կոնսորցիումի գործընկերների հետ համատեղ աշխատում ենք մի քանի ուղղությամբ, նպաստելով որակյալ համայնքահեն սոցիալական ծառայությունների մատուցմանը, համադրելով տեղական ՔՀԿ-ների կարիքների վրա հիմնված կարողությունների զարգացումը, տեխնիկական աջակցումն ու ֆինանսավորման նոր մոդելների փորձարկումը։

Արդյունքում, ՔՀԿ-ները և Տեղական ինքնակառավարման մարմինները (ՏԻՄ) համատեղ կմշակեն համայնքահեն սոցիալական ծառայությունների մասնակցային պլանավորման և մատուցման կայուն մեխանիզմներ՝ համաձայն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ռազմավարական ուղղությունների։
 

«Դիմակայուն Սյունիք թիմ Եվրոպա նախաձեռնությունը» Եվրոպական միության, Եվրոպական ներդրումային բանկի, ԵՄ անդամ երկրների՝ Ավստրիայի, Չեխիայի, Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Լիտվայի, Նիդերլանդների, Լեհաստանի, Շվեդիայի, ինչպես նաև գործընկեր հանդիսացող Շվեյցարիայի համատեղ նախաձեռնությունն է։ Նախաձեռնության հիմնական նպատակն է նպաստել Սյունիքի մարզի կայուն սոցիալ-տնտեսական և ինստիտուցիոնալ զարգացմանը` համահունչ տեղական զարգացման առաջնահերթություններին: Նախաձեռնության սկզբնական բյուջեն առաջիկա 5 տարիների համար կազմում է շուրջ 116 մլն. եվրո, այն կարող է հետագայում ավելանալ»։

Աջակցություն կամավոր վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրմանը՝ աշխատանքի, սոցիալական աջակցության և բիզնես դրամաշնորհի միջոցով

Աջակցություն կամավոր վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրմանը՝ աշխատանքի, սոցիալական աջակցության և բիզնես դրամաշնորհի միջոցով

2016թ-ից Ֆրանսիայի ներգաղթի և ինտեգրման գրասենյակի (OFII) աջակցությամբ իրականացնում ենք «Աջակցություն կամավոր վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրմանը` աշխատանք գտնելու, սոցիալական աջակցության և բիզնես դրամաշնորհի միջոցով» ծրագիրը:

Ֆրանսիայից Հայաստան վերադարձած միգրանտների վերաինտեգրմանն աջակցելու նպատակով People in Need-ի հայաստանյան գրասենյակը տրամադրում է խորհրդատվություն, կատարում ընտանիքների սոցիալական կարիքների գնահատում և մշակում բիզնես ծրագրեր՝ OFII-ի կողմից ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով։ Տրամադրվող աջակցության տեսակներն են․

  • սոցիալական և բժշկական աջակցություն
  • մասնագիտական դասընթացների մասնակցության հնարավորություն
  • բիզնես դրամաշնորհի տրամադրում

Մինչ այսօր Ֆրանսիայից կամավոր վերադարձած միգրանտներից շուրջ 300-ն  աջակցություն են ստացել։ Արդյունքում հիմնվել են 60-ից ավելի բիզնես նախաձեռնություններ, ավելի քան 50 շահառու մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների են մասնակցել և 170-ից ավելի ընտանիք ստացել է սոցիալական կամ բժշկական աջակցություն։

Հաջողության պատմությունները՝ այստեղ։

Կայուն եկամտի ապահովում՝ մասնագիտական դասընթացների և գործիքակազմի միջոցով

Կայուն եկամտի ապահովում՝ մասնագիտական դասընթացների և գործիքակազմի միջոցով

«Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն, Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ, իրականացնում է սոցիալապես անապահով շահառուների մասնագիտական զարգացման և կայուն եկամտի ապահովման ծրագիր։

Վեցամսյա ծրագիրը նպատակ ունի օժանդակել երևանաբնակ խոցելի ընտանիքներին՝ զարգացնելով նրանց մասնագիտական կարողութունները, որը թույլ կտա մուտք գործել համապատասխան մասնագիտական միջավայր և կայուն եկամուտ ապահովել՝ մշտական զբաղվածութան կամ սեփական ընտանեկան բիզնեսի ստեղծման շնորհիվ։

Այս համագործակցության շրջանակում «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն աշխատում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ուղղորդված չորս շահառուի հետ՝ խոհարարություն, կարուձև, մատնահարդար ու վարսահարդար մասնագիտացմամբ՝  փոքր բիզնեսի ստեղծման և կայուն եկամտի ապահովման նպատակով։

Ծրագրի մասնակիցների համար կազմակերպվում է համապատասխան մասնագիտական դասընթաց, զուգահեռաբար տրամադրելով նաև բիզնեսի զարգացանն ուղղված դասընթացների շարք։ Մասնակիցներին տրամադրվում է նաև բիզնեսի հիմնադրման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ ու գործիքներ։

Բիզնեսի հիմնադրումից հետո «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն եռամսյա բիզնես խորհրդատվություն կտրամադրի մասնակիցներին՝ հիմնված բիզնեսի կառավարման պրակտիկ հիմնախնդիրների ու  կարիքների վրա։

 
Դիմակայուն քաղաքացիական հասարակություն

Դիմակայուն քաղաքացիական հասարակություն

«Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն Եվորպական միության ֆինանսավորմամբ Հայաստանում իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծրագիր։ «Դիմակայուն քաղաքացիական հասարակություն»  ծրագիրն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ)՝ 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-13-ին Հայաստանի սահմաններում վերջին ռազմական ագրեսիայի անմիջական և միջնաժամկետ հետևանքներին արձագանքելու համար։ Սահմանին ռազմական հարձակումների այս ալիքը մեծացրեց տեղի բնակչության խնդիրները՝ նյութական վնասների, հոգեբանական տրավմաների և ֆիզիկական վտանգի տեսանկյունից։

«Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչությունը ներգրավված է առավել խոցելի շրջաններում տուժած ընտանիքների մարդասիրական օգնության տրամադրման հարցում։ Այնուամենայնիվ, շատ ընտանիքներ բախվում են եկամտի կորստի, ֆիզիկական անվտանգության բացակայության և սոցիալական ծառայությունների հասանելիության խնդիրներին, երբ դրանք առավել անհրաժեշտ են։ «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն կարևորում է տեղական ՔՀԿ-ների դերը՝ հետագա ռազմական ագրեսիայի մշտական ճնշման հետևանքով տուժած քաղաքացիներին աջակցելու, ինչպես նաև հետագայում հումանիտար աղետների և վտանգների ռիսկերի նվազեցման գործում։

Ծրագրի նպատակն է բավարարել առավել խոցելի խմբերի անվտանգության, սոցիալական և հոգեբանական կարիքները՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով սահմանամերձ հատուկ տարածքներում բնակվող քաղաքացիական բնակչությանը՝ հակամարտության հետևանքները մեղմացնելու համար։ Ծրագրի շրջանակում երեք ՔՀԿ՝ «Պահապան» հիմնադրամը, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ-ն և «ՎԻՆՆԵԹ Գորիս» զարգացման հիմնադրամը դրամաշնորհ են ստացել՝ Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի և Սյունիքի սահմանամերձ շրջաններում տուժած խոցելի խմբերին աջակցելու նպատակով։

 
«Տրանսկովկասյան արահետ․ խթանելով միջսահմանային տուրիզմը»

«Տրանսկովկասյան արահետ․ խթանելով միջսահմանային տուրիզմը»

Հայաստանում քայլարշավային նոր արահետներ են ստեղծվում, որոնք խթան են հանդիսանում զբոսաշրջության զարգացման համար։ Քայլարշավների ընթացքում զբոսաշրջիկները զրուցում են տեղացիների հետ, տեղեկանում իրենց ավանդույթների և զբոսաշրջային ծառայությունների մասին։ 

Շարունակելով արահետաշինության փորձը՝ «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն Վրաստանում և Հայաստանում նախաձեռնել է տարածաշրջանային ծրագիր՝ ընդլայնելու Տրանսկովկասյան Արահետ զարգացող նախաձեռնությունը։ «Տրանսկովկասյան արահետ․ խթանելով միջսահմանային տուրիզմը» ծրագիրը  ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID)-ի տարածաշրջանային Տնտեսական զարգացման, կառավարման և ձեռնարկատիրության աճի նախագծի՝ EDGE-ի կողմից։ 
«Տրանսկովկասյան արահետ․ խթանելով միջսահմանային տուրիզմը» ծրագիրը ղեկավարում է «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի վրաստանյան ներկայացուցչությունը՝ հայաստանյան ներկայացուցչության և Վրաստանում ու Հայաստանում գործող «Տրանսկովկասյան արահետ» ՀԿ-ների հետ համագործակցությամբ։ Ծրագրի շնորհիվ Վրաստանում և Հայաստանում ստեղծվել են նոր արահետներ․ Արագվի (122կմ), Ախալքալաքի (200կմ), Լոռի (110) և Շիրակ (102 կմ)։ Նորաստեղծ արահետները նոր գրավչություն են Կովկասում՝ Վրաստանում և Հայաստանում նոր այցելուներ ներգրավելու համար։ GPS տվյալները հասանելի են այստեղ։

Ծրագրի առանցքում մի կողմից արահետների հետազոտումն (scouting) ու ստեղծումն է, մյուս կողմից՝ զբոսաշրջային ծառայությունների ոլորտում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունների (ՓՄՁ) հնարավորությունների ընդլայնումը։ Հայկական 20 ՓՄՁ ներկայացուցիչների համար կազմակերպվել էր մարքեթինգի դասընթաց։ Շահառուները դասընթացավարի հետ մշակել են մարքեթինգային պլան և բիզնեսի զարգացման ռազմավարություն։ Մենք նաև աջակցել ենք շահառուներին գովազդային նյութերի ստեղծման հարցում։ 
 

Ծրագրի հիմնական նպատակներից է մարդկանց հետ անմիջական շփումը և կատարված աշխատանքների հետագա կայուն զարգացումը։ Այդ նպատակով՝ ծրագիրն իրականացնող գործընկեր «Տրանսկովկասյան Արահետ» ՀԿ-ն իրականացրել է արահետաշինության դասընթաց Լոռու և Շիրակի մարզերի 16 տեղացի ակտիվիստների համար։ 

Վրաստանում տեղական ակտիվ խմբերը (ՏԱԽ) և Հայաստանում Կանանց Ռեսուրս կենտրոնը (WINNET) կարևոր դեր են խաղում թիրախ մարզերում հանրային, մասնավոր և քաղհասարակության շահագրգիռ կողմերին միավորելու գործում։ 
Ծրագրի շրջանակում «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն նախաձեռնել էր նաև եռօրյա ճանաչողական այց դեպի Լոռու և Շիրակի մարզեր։ Ինը զբոսավար, տուր օպերատորներ և լրագրողներ շրջեցին մարզերում և բացահայտեցին տեղական նոր զբոսաշրջային վայրեր, որոնք անցնում են նորաստեղծ արահետներով։ Այցի մասնակիցները հանդիպեցին նաև Լոռու և Շիրակի տարածաշրջանի զբոսաշրջության կառավարման գրասենյակների (DMO) անդամների հետ։ Վերջիններս ներկայացրին իրենց ծառայությունները տուր օպերատոներին և փորձեցին գտնել համագործակցության եզրեր։ Կարդացեք ավելին՝ այստեղ։ 

ԵՄ Քովիդ-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար

ԵՄ Քովիդ-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար

Արևելյան գործընկերության երկրներում ծրագիրն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ)՝ արձագանքելու համավարակի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցություններին։

Քովիդ-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագրի ընթացքում մենք աշխատել ենք այն ՔՀԿ-ների հետ, որոնք աջակցում են գյուղական բնակավայրերի խոցելի ընտանիքներին՝ այդ թվում տարեցներին, երիտասարդներին, կանանց, փոքրամասնություններին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև միգրանտներին և նրանց ընտանիքներին:

Քաղհասարակության կազմակերպություններին տրամադրվել է դրամաշնորհներ։ Ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ ՔՀԿ-ներն անմիջապես աշխատել են խոցելի խմբերի հետ` համավարակով պայմանավորված առողջության, սոցիալ-տնտեսական, կրթության անմիջական կարիքները բավարարելու համար։   

Կարդացեք ավելին՝ այստեղ։ 

Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում

Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում

Ծրագիրն իրականացվել է Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում՝ Եվրոպական հանձնաժողովի աջակցությամբ։ Այն նպատակ ունի ամրապնդել  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) դերը՝ որպես վստահելի կառավարման դերակատարներ, որոնք առաջ են տանում ժողովրդավարացման գործընթացները:  

Ծրագրի շրջանակում աջակցություն է տրամադրվել քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններին հավակնոտ, բայց իրատեսական ռազմավարական և զարգացման պլանների մշակման, ինչպես նաև նախաձեռնությունների իրականացման համար: Աջակցել ենք իրենց վերապատրաստմանը` կազմակերպելով թեմատիկ հետազոտությունների կատարման, փոխանակման ծրագրերի, դաշինքների ամրապնդմանն ուղղված գործողություններ: Ընտրված մասնակիցները հնարավորություն են ստացել մասնակցել դասընթացներին, ուսումնական այցերին և խորհրդատվություններին՝ ըստ առանձնահատուկ կարիքների: Ծրագրերի մասին առավել մանրամասն ներկայացված է այստեղ։

Հոդվածների և ֆիլմերի համար սեղմեք այստեղ և այստեղ։

Անցում կրթությունից՝ աշխատաշուկա

Անցում կրթությունից՝ աշխատաշուկա

«Կրթությունից դեպի աշխատաշուկա բարեհաջող անցման նպատակով հանրային-մասնավոր համագործակցություն Շիրակի մարզում» («Անցում կրթությունից՝ աշխատաշուկա» ) ծրագիրը, որն իրականացվել Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ, նպաստում է Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը՝ միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) հաստատությունների և մասնավոր սեկտորի միջև սիներգիայի բարելավման միջոցով:

Այս նպատակով բարելավվել է ՄԿՈՒ հաստատությունների կարողությունները, փորձարկվել ՄԿՈՒ-մասնավոր սեկտոր համագործակցության նոր մեխանիզմներ և աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման (ԱՀՈՒ), աշկերտության սխեմայով կարճաժամկետ, ոչ-ֆորմալ դասընթացներ՝ տեքստիլ ու գյուղատնտեսության ոլորտների ուղղությամբ։ Արդյունքում բարձրացել է ՄԿՈՒ հաստատությունների ծառայությունների որակն ու համապատասխանությունը, բարելավվել կրթության և մասնավոր սեկտորի միջև բացերը, որոնք էլ նպաստում են ՄԿՈՒ ուսանողների զբաղվածության թվի աճին։

Ծրագրի գործողությունները ուղղված են Շիրակի մարզի ՄԿՈՒ 4 հաստատությունների կարողությունների զարգացմանը՝ աշխատաշուկայի մոնիթորինգի, բիզնես սեկտորի հետ համագործակցության բարելավման և ԱՀՈՒ ներդրման դյուրացման միջոցով:

ՄԿՈՒ հաստատություների և մասնավոր բիզնեսի միջև հաստատվել է նոր համագործակցություն։ Այդ նպատակով ՄԿՈՒ-մասնավոր սեկտոր համակարգման պլատֆորմներ են ձևավորվելու ՄԿՈՒ և մասնավոր սեկտորների ու այլ շահառուների մասնակցությամբ, ինչպիսին են Ջի-Այ-Զեթը (GIZ-Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն) և Զբաղվածության պետական գործակալությունը։  

Չորս ՄԿՈՒ-ները փորձարկել են դուալ համակարգի նորարարական մոտեցումները և աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցումը՝ նորացնելով տեքստիլ և ագրոբիզնես ոլորտների ուսումնական պլանները՝ ԱՀՈՒ ներդրմամբ, ինչպես նաև մշակելով և փորձարկելով շուկայի կարիքի վրա հիմնված կարճաժամկետ դասընթացներ գործազուրկների համար։ ՄԿՈՒ և բիզնես սեկտորները օգտագործում են Ջի-Այ-Զեթի փորձը՝ իրականացնելով ուսումնական այց դեպի Ջի-Այ-Զեթի ընթացիկ ԱՀՈՒ վայրեր ու մասնակցելով փորձի փոխանակման այլ միջոցառումների։

Ամասիայի արհեստագործական պետական ուսումնարանը ծառայել է որպես փորձարկման կողմ և մոդել Շիրակի մարզի մյուս երեք մասնակից ՄԿՈՒ հաստատությունների համար (Մարալիկի արհեստագործական պետական ուսումնարան, Արթիկի պետական քոլեջ, Շիրակի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ)։  

Ծրագրի արդյունքների մասին կարդացեք՝ այստեղ։

PIN-ն աջակցում է Հայաստանում հանրային հեռարձակողի ռեֆորմները

PIN-ն աջակցում է Հայաստանում հանրային հեռարձակողի ռեֆորմները

PIN-ն աջակցում է Հայաստանում հանրային հեռարձակողի ռեֆորմների պահանջը՝ վերջինս դարձնելով անկախ լրատվամիջոց, որը կծառայի հայ հեռուստադիտողներին։ Մեր ծրագրի շրջանակում կազմավորվել է փորձագետների խումբ՝ միավորելով ՀՀ պատգամավորների, հանրային հեռուստահեռարձող ընկերությունների ղեկավարների, մեդիա և օրենսդրական փորձագետների և լրագրողների։

Ծրագիրն աջակցում է աշխատանքային խմբի և լրագրողների կարողությունների զարգացմանը, այդ թվում՝ դասընթացներ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության և ռադիոյի՝ որպես անկախ և արդյունավետ լրատվամիջոցների հիմնախնդիրների բացահայտման ու դրանց լուծման եղանակներին անդրադառնալու համար։

Ծրագիրն իրականացվում է Չեխիայի Արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ՝ Transition Promotion Program-ի շրջանակում:

Նախկինում նույնպես մենք աշխատել ենք անկախ լրագրողների հետ` պայքարելու Հայաստանում ատելության խոսքի դեմ և մարզերում աջակցել ենք կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրմանը։

Կենցաղային խնամքի ծառայություններ տարեցների համար

Կենցաղային խնամքի ծառայություններ տարեցների համար

Մեր «Կենցաղային խնամքի ծառայություններ տարեցների համար» ծրագրի նպատակն էր օգնել Ամասիա համայնքում բնակվող միայնակ ծերերին։ 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում Ամասիա համայնքում բնակվում էին շուրջ 90 միայնակ ծեր, որոնք կենցաղային հարցերում օգնության կարիք ունեին:

Գնվել է հատուկ մեքենա՝ իր մեջ հարմարեցված լվացքի մեքենայով, ջրի մատակարարման և այլ հնարավորություններով։ Ծրագրի թիմը պարբերաբար շրջելով տարեցների տներով՝ կենցաղային հոգսերն էր թեթևացնում, օգնում տան մաքրման, հողագործության և այլ հարցերում։

Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան աջակցությամբ ծրագրի շրջանակում ձեռք բերված մեքենայի և այլ կենցաղային տեխնիկայի և Ամասիայի համայնքապետարանի և կամավորների շնորհիվ ծրագիրն ավարտից հետո անգամ շարունակական բնույթ է կրում: Համայնքի կամավորներն ու Ամասիայի համայնքապետարանի աշխատակիցներն այցելում են տարեցներին ու օգնում նրանց։

ԵՄ-ն զբոսաշրջության զարգացման համար․արկածային տուրիզմի զարգացում պատմական Սյունիքում

ԵՄ-ն զբոսաշրջության զարգացման համար․արկածային տուրիզմի զարգացում պատմական Սյունիքում

Այս ծրագիրն իրականացվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ Գորիս և Կապան համայնքներում՝ ընդգրկելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, գյուղական համայնքներում առկա քաղաքացիական խմբերին, անհատական կամ ընտանեկան փոքր ձեռնարկատիրություններին։ 

Ծրագրի հիմնական շահառուները գյուղական համայնքների բնակիչներն են, ովքեր, որպես կանոն, նախկինում չեն մասնակցել տուրիզմի ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացներին։ 

Ծրագրի շրջանակում կառուցվել է 150 կմ երկարությամբ Լեգենդների արահետը՝ Գորիսից մինչև Կապան, որը նպաստում է հարակից տարածքների գրավչության ու պատմական վայրերի բացահայտմանը, ինչպես նաև զարգացնում այլընտրանքային՝ էկո տուրիզմը՝ հնարավորություն տալով գյուղական համայնքներին տևականորեն օգտվել զբոսաշրջիկների աճող ներհոսքից: Լեգենդների արահետն Տրանսկովկասյան արահետի մաս է կազմում։ Տրանսկովկասյան արահետն իր հերթին սկիզբ է առնում Վրաստանի հյուսիսից և հասնում հարավային Հայաստան շուրջ 1500 կմ երթուղով։ Լեգենդների ու Տրանսկովկասյան արահետների միաձուլումը լայն հնարավորություններ է ստեղծում Սյունիքի մարզի տուրիզմի զարգացման և արշավակնների ներհոսքի համար։

Գորիս և Կապան համայնքներն իրար կապող քայլարշավային այս արահետն ուսումնասիրվել, քարտեզագրվել և նշագրվել է  համայնքաբնակների, ուսանողների, կամավորների և մասնագիտացված ընկերությունների հետ համատեղ։

Համագործակցելով Գորիսում և Կապանում գործող թանգարանների հետ, հավաքագրվել են տեղի լեգենդները, պատմական իրադարձությունները և ավանդույթները՝ զբոսաշրջիկների համար նոր հետաքրքրություն առաջացնելու համար։ Լեգենդների մասին պատմող գրքույքը լույս է տեսել 5 լեզովով (հայերեն, անգլերեն, չեխերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն):

Ստեղծվել է ուղեցույց քարտեզ, որը քայլ այլ քայլ նկարագրում է քայլարշավային ուղիներն ու առկա տուրիստական հետաքրքրություններն ու ծառայությունները։ Վաճառվում է HIKE Armenia գրասենյակում, Cartisan.org և Amazon.com կայքերում։ 

Գորիսի և Կապանի 30-ից ավելի բնակիչներ, ակտիվ խմբեր արդեն դրամական և խորհրդատվական աջակցություն են ստացել ու ստեղծել համայնքային նախաձեռնություններ և ընտանեկան ձեռնարկատիրություններ։

Ծրագրի իրականացման գործընկերն է ԱՐԿ բնապահպանական ՀԿ-ն։ Կարդացել ավելին՝ այստեղ։

Աջակցություն շրջանառու միգրացիային և վերաինտեգրմանը Հայաստանում

Աջակցություն շրջանառու միգրացիային և վերաինտեգրմանը Հայաստանում

Եվրոպական միության կողմից  ֆինանսավորված «Աջակցություն շրջանառու միգրացիային և վերաինտեգրմանը Հայաստանում» ծրագիրը, իրականցրել ենք Հայ օգնության միության հետ համատեղ։

Ծրագրի նպատակն էր  աջակցել աշխատանքային  միգրանտների վերաինտեգրմանը ՀՀ-ում, կանխել անօրինական միգրացիան ՝ նպաստելով միգրացիայի պետական քաղաքականության հայեցակարգի 2012-2016թթ. գործողությունների ծրագրի իրականացմանը: 

Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ  չորս մարզերում` Արարատ, Արմավիր, Վայոց Ձոր և Սյունիք, որտեղ ստեղծվել են միգրացիոն տեղեկատվական ռեսուրս կենտրոններ: Սկզբնական շրջանում ռեսուրս կենտրոնները գործել են Զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններին կից: Այնուհետև, դրանք գործել են Զբաղվածության համակարգի մեջ:

Իրենց առօրյա գործունեության ընթացքում կենտրոնները համալիր աջակցություն են ցուցաբերել ինչպես պոտենցիալ (տրամադրելով խորհրդատվություն), այնպես էլ վերադարձած միգրանտներին՝ օգնելով  վերջիններիս վերաինտեգրվել հայրենիքում: Նոր աշխատանք գտնելու համար People in Need-ի աջակցությամբ վերամասնագիտացման դասընթացների են մասնակցել 284 վերադարձած միգրանտ, որոնցից ավելի քան 50 % ապահովվել են աշխատանքով:

Նոր աշխատատեղեր ստեղծելու և վերոնշյալ չորս մարզերի տնտեսական զարգացմանը նպաստելու համար մենք ֆինանսավորել ենք նաև 17 լավագույն բիզնես առաջարկները, որոնք ներկայացվել էին Հայաստան վերադարձած աշխատանքային միգրատների կողմից:  Նորաստեղծ բիզնեսները գործում էին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են հողագործությունը, անասնապահությունը, ջերմոցային տնտեսությունը, մեղվապահությունը, կահույքագործությունը, թեթև արդյունաբերությունը, տրանսպորտային ծառայությունները, սպասարկման ոլորտն և հացաբուլկեղենի արտադրությունը՝ ապահովելով 55 նոր աշխատատեղ: 

Ծրագրի ընթացքում ուշադրության կենտրոնում են գտնվել նաև ուսումնական հաստատությունները: Մասնավորապես, ծրագրի թիրախ մարզերի ինը ավագ դպրոցներին տրամադրել ենք դրամաշնորհներ, որոնց արդյունքում աշակերտների մասնակցությամբ իրականացվել են տարբեր նախաձեռնություններ՝ ուղղված միգրացիոն հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը: 

Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներից մեկն էր նաև  «Ճամպրուկ» մրցանակաբաշխությունը, որի նպատակն էր լրատվամիջոցների ուշադրությանն արժանացնել միգրացիոն հիմնախնդիրները, իսկ հանրության ուշադրությունը հրավիրել անօրինական միգրացիայի ռիսկերին ու օրինական միգրացիայի հնարավորություններին: Ծրագրի ընթացքում յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբերի 18-ին, միգրանտի միջազգային օրը, անց է կացվել «Ճամպրուկ»  լրագրողական մրցանակաբաշխությունը: Ծրագրի շրջանակներրում ձևավորված հանագործակցության շնորհիվ  «Ճամպրուկ» մրցանակաբաշխությունը շարունակական բնույթ ունեցավ և  2016թ-ի դեկտեմբերին՝ ծրագրի ավարտից հետո, այն իրականացվեց գործընկեր  կազմակերպությունների  համատեղ ջանքերով:
 
Խոսենք ֆիլմերի մասին Հարավային Կովկասում (CAUCADOC)

Խոսենք ֆիլմերի մասին Հարավային Կովկասում (CAUCADOC)

CAUCADOC ծրագիրն  իրականացվել է 2012- 2014թթ  Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում: Ծրագիրն իրականացվել է Հարավային Կովկասի գործընկեր կազմակերպությունների` Sakdoc Film-ի և Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ համատեղ, Եվրոպական միության Արևելյան գործընկերության մշակութային ծրագրի և Չեխիայի զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ:

CAUCADOC ծրագրի նպատակն էր նպաստել Հարավային Կովկասում վավերագրական ֆիլմերի արտադրությանը եւ դրանց օգտագործմանը կրթական ու հանրության իրազեկման նպատակներով։ Ծրագրի ընթացքում People in Need-ը ներդրեց  մարդու իրավունքների մասին «One World» վավերագրական ֆիլմերի միջազգային փառատոնի կազմակերպման իր փորձը:
      
CAUCADOC-ի շրջանակում Հայաստանում և Վրաստանում ներդրվել է «Ուսուցում վավերագրական ֆիլմերի միջոցով» կրթական մեթոդը.
2012-2014թթ. ընթացքում Հայաստանում և Վրաստանում վերապատրաստվեն են 1300 ուսուցիչներ, Հայաստանում՝ Կրթության Ազգային Ինստիտուտի, Վրաստանում՝ Ուսուցիչների Մասնագիտական Զարգացման Կենտրոնի հետ ձևավորված համագործակցության արդյունքում: Վերապատրաստումներն անց են կացրել տեղական և միջազգային փորձագետները: Բոլոր վերապատրաստավծ ուսուցիչները ձեռք եեն բերել  «Ուսուցում վավերագրական ֆիլմերի միջոցով» կրթական գործիքակազմը՝ բաղկացած ուսուցչի ձեռնարկից և ֆիլմերի սկավառակից:
Վերապատրաստված ուսուցիչների կողմից անցկացված դասերի ադյունքում ՀՀ և Վրաստանի 18 500  աշակերտներ բարելավել են իրենց գիտելիքները մարդու իրավունքների և հարակից սոցիալական հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձեռք են բերել քաղաացիական նախաձեռնություններ իրականացնելու հմտություններ: 
2014թ-ին Հայաստանում՝ Կրթության Ազգային Ինստիտուտի, Վրաստանում՝ Ուսուցիչների Մասնագետական Զարգացման Կենտրոնի հետ կնքվել են համագործացության հուշագրեր, որի շրջանակներում մեթոդը ներառվել է ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստումների ծրագրում:  

CAUCADOC-ի շրաջանակներում Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի 22 համայնքներում անց են կացվել վավերագրական ֆիլմերի մարզային փառատոններ:
Նպատակն էր զարգացնել վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրության և կիրառության մշակույթը և ֆիլմին հաջողդող քննարկան միջոցով խթանել թեմատիկ երկխոսությունները տարբեր մակարդակներում: Ֆիլմադարանը բաղակացած է 28 միջազգային և տեղական արտադրության ֆիլմերից, որոնք շոշափում են մարդու իրավունքների, հանդուրժողականութայան, միգրացիայի, շրջակա միջավայրի և այլ հարակից թեմաներ: Փառատոններին ընդհանուր մասնացկել են ավելի քան 10 000 մարդ:

CAUCADOC-ի շրաջանակներում Հայաստանում և Վրաստանում անց են կացվել տեղական  ֆիլմարտադրողների վարպետության դասեր.
Տարածաշրջանի հիմնական կինոփառատոնների ժամանակ (Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոն, Բաթումիի Արվեստի տուն կինոփառատոն և Թբիլիսիի միջազգային կինոփառատոն) անց են կացվել վարպետության դասեր և դասախոսություններ վավերագրական ֆիլմարտադրողների լայն համայնքի համար: Վարպետության դասերը վարել են Եվրոպայից հրավիրված փորձագետները: 2012-2014թթ ընթացքում անց են կացվել 7 վարպետության դաս, որին մասնակցել են մոտ 300 հետաքրքրված մասնագետներ:

Ինտենսիվ դասընթացների կուրս՝ շնորհալի և ակտիվ ֆիլմարտադրողների համար
Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի 26 տեղական ֆիլմարտադրող թիմերի համար անց են կացվել կարողությունների և հմտությունների զարգացման ինտենսիվ դասընթացներ, որի արդյունքում յուրաքանչյուր թիմ մշակել է ֆիլմի նախագիծ: Մշակված նախաձգծերից 7-ը 2012-2013թթ ընթացքում արժանացել են տեղական և միջազգային մրցանակների: Դրանք են՝ Pirimze; Biblioteka; Holy Cow; Long Gardens; The Things; Ikarus.

CAUCADOC-ը  հնարավորություն է տվել  ֆիլմարտադրության ոլորտի  խնդիրները բարձրաձայնել և դրանք քննարկել ոլորտի պատասխանատուների հետ
Վավերագրական ֆիլմերին և առհասարակ ֆիլմարտադրությանն առնչվող խնդիրները ազգային և տարածաշրջանային մակարդակով քննարկումներին մասնակցել են տեղացի և միջազգային փարձագետներ, ոլորտի մասնագետներ և պատասխանատուներ: Հանդիպումների հիմնական նպատակն էր նպաստել վավերագրական ֆիլմարտադրության զարգացմանը  Հայաստանում և Վրաստանում:
 
Երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելումը Հայաստանում

Երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելումը Հայաստանում

«Երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելումը Հայաստանում» ծրագրի  նպատակն էր պայքարել երեխաների թրաֆիքինքի դեմ և կանխարգելել դրա հետագա տարածումը Հայաստանում։ Ծրագիրն իրականացրել ենք 2009-2011թթ. տեղական գործընկերներ «Հույս եւ Օգնություն» հասարակական կազմակերպության եւ Հայ Օգնության Միության հետ համատեղ` Եվրոպական միության և Չեխիայի կառավարության աջակցությամբ։

Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ բոլոր մարզերում (Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր,Գեղարքունիք, Լոռի,Կոտայք,Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր և Տավուշ)` թիրախավորելով հանրակրթական և հատուկ դպրոցների երեխաներին, սոցիալական ու դաստիարակչական նշանակության հաստատություններում գտնվող 5-18 տարեկան երեխաների, փողոցի երեխաներին (մուրացիկ, թափառաշրջիկ) և լայն հասարակությանը։

«Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի կողմից այս ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է թրաֆիքինգի մասին իրազեկվածության աստիճանի որոշմանն ուղղված հետազոտություն՝ 1200 տնային տնտեսություններում եւ 800 երեխաների շրջանում: 

Ըստ հետազոտության արդյուքների՝ հասարակության միայն 1,8 տոկոսն էր լսել թրաֆիքինգի մասին, անիրազեկվածությունը մեծ էր նաև մասնագետների շրջանում: Հանրապետության 350-ից ավելի դպրոցներում, վերապատրաստվել են 9-11-րդ դասարանի դասղեկները, ովքեր հետագայում ուսումնական տարվա ընթացքում դասաժամ էին տրամադրում թրաֆիքինգի թեմային: 

Կազմակերպվել է նաև10-օրյա ամառային դպրոց  Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի մանկավարժական համալսարանների ուսանողների համար: 

Վերապատրաստման  դասընթացներ են կազմակերպվել մանկատների, խնամքի կենտրոնների, հատուկ դպրոցների  բոլոր աշխատակիցների, ոստիկանության, դատախազության աշխատակիցների և ԱԱԾ սահմանապահների, մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի «Ընտանիքի, կանաց և երեխաների հարցերի» բաժնի աշխատակիցների և խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար: Ծրագրի ընթացքում մշակվել է օրենսդրական նախաձեռնություն «թրաֆիքինգի և սեռական բռնության անչափահաս զոհերի և վկաների պաշտպանության համակարգի» վերաբերյալ, որը ներառվել է «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում» կատարված փոփոխությունների մեջ: