Քուքիներ

Քուքիներ

Ի՞նչ են քուքիները

Քուքի անվանում են տվյալների այն փոքր փաթեթը, որն ուղարկվում է բրաուզերին ցանցային սպասարկչի կողմից և այնուհետև պահվում է օգտատերի համակարգչում։ Երբ օգտատերը կրկին այցելում է նույն սպասարկիչը, բրաուզերը հետ է ուղարկում տվյալները սպասարկչին։ Քուքիները ճանաչում են անհատական օգտատերերին, նրանք հետևում են օգտատերի հարմարեցումներին և այլն, հետևաբար հեշտացնում են ցանցից օգտվելու գործընթացը։

Քուքիները գործիք են, որ հնարավոր են դարձնում ցանցի ֆունկցիոնալությունը հատուկ օգտատերի համար։ Նախկինում այցելած վեբկայքը կարող է պահել տեղեկություններ՝ ցանցում օգտատերի գործողությունների կամ իր առցանց բանկային գործողությունների մասին, այսպիսով՝ քուքիները բացահայտում են տվյալ օգտատերի հետաքրքրությունները։
Քուքիները ոչ մի դեպքում չեն կարող օգտագործվել երրորդ անձանց կողմից՝ օգտատերի ինքնությունը բացահայտելու նպատակով։


Քուքիներից ստացած տեղեկությունները կարող են օգտագործվել թիրախավորված գովազդի, օգտատերի վարքի վիճակագրական գնահատման համար և այլն։

1․ «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպություն, Սաֆարիկովա 24, 120 00 Չեխիայի Հանրապետություն, ՆՀ  25755277՝ գրանցված համայնքային դատարանի կողմից կառավարվող հիմնարկների գրանցամատյանում, բաժին Օ, փաստաթուղթ 119 («Կառավարող»-ի) կոնտակտային տվյալներ՝ marek.vozka@clovekvtisni.cz, տվյալների պաշտպանության պաշտոնյայի կոնտակտային տվյալներ՝ dpo@clovekvtisni.cz։ 
Վեբկայքի օպերատորն օգտագործում է տվյալ վեբկայքի քուքիները հետևյալ նպատակներով.

 • հետևել վեբկայքի տրաֆիկին, ստեղծել այցելուների վիճակագրություն, որը ներառում է այցելուների տրաֆիկ և այցելուների վարքը վեբկայքերում

 • վեբկայքի ֆունկցիոնալություն։ 

   

2. Քուքիների հավաքագրումն առաջին պարբերության մեջ նշված նպատակներով կարող է համարվել տվյալների մշակում։

Նման մշակումը հնարավոր է տվյալ իրավական հիմքերի հիման վրա՝

 • Կառավարողի իրավական հետաքրքրությունը տեխնիկական կամ վիճակագրական քուքիների դեպքում լիազորված է Հոդված 6(1)(f) կանոնակարգ (ԵՄ) 2016/679 Եվրոպական խորհրդարանի և խորհրդի՝ ֆիզիկական անձանց պաշտպանության համաձայն, մասնավորապես՝ անձնական տվյալների մշակմանը և տվյալների ազատ շարժին, չեղյալ համարելով Հրահանգ 95/46/EC (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ) («ԸՏՊԿ» կամ «կանոնակարգ»)։

Ձեր համաձայնությունն իրավական հիմք է քուքիների մշակման համար՝ գովազդային թիրախավորման համար նախատեսված քուքիների դեպքում։ Դուք ստանձնում եք Ձեր համաձայնությունը՝ կարգավորելով Ձեր բրաուզերը ստորև նշված ժամանակով ամեն տեսակ մարքեթինգային քուքիի համար։ Ցանկացած պահի, բրաուզերի կարգավորումները փոխելով, Դուք կարող եք ետ վերցնել մարքեթինգային նպատակներով քուքիի տվյալների հավաքագրմանը միտված Ձեր համաձայնությունը:

3․ ​​​​​​Վերկայքերը կարող են օգտագործվել այնպիսի ձևաչափով, որը թույլ չի տալիս վեբկայքի այցելուների վարքի մասին տեղեկությունների հավաքագրումը։ Այս ձևաչափը կարող եք գտնել բրաուզերի կարգավորումներում կամ կարող եք առարկել տվյալների հավաքագրումը՝ հիմնված կառավարողի իրավական հետաքրքրության վրա, որը հնարավոր է կանոնագրքի հոդված 21-ի շնորհիվ։ Վերոնշյալը կարող եք իրականացնել՝ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով mail@clovekvtisni.cz հասցեին։ Ձեր առարկությունը ենթակա կլինի շտապ դիտարկման՝ այն ստանալուց ոչ ավել քան երեսուն օրվա ընթացքում։ Վեբկայքի ֆունկցիոնալության համար անհրաժեշտ քուքիները կպահվեն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է վեբկայքի գործունեության համար։

4․ Եթե դուք առարկեք տեխնիկական քուքիների մշակումը, որոնց առկայությունն անհրաժեշտ է վեբկայքի ֆունկցիոնալության համար, ապա այդ դեպքում հնարավոր չի լինի երաշխավորել վեբկայքի ամբողջական ֆունկցիոնալությունը և համատեղելիությունը։

5․ Քուքիները, որոնք պահվում են վեբկայքի թրաֆիկը չափելու նպատակով և վիճակագրություն են կազմում՝ ցանցում այցելուների թրաֆիկի և վարքի վերաբերյալ, դիտարկվում են ըստ իրենց բարդության և օգտագործվում են ծածկանունի տեսքով, ինչն էլ անհատներին բացահայտելը դարձնում է հնարավոր միայն պրոֆեսիոնալ ջանքերի օգնությամբ։

6․ Տարբեր տեսակի քուքիները պահվում են ստորև նշված ժամկետներով։

7․ Հավաքագրված քուքիները մշակվում են այլ մշակողների կողմից։

 • Google Analytics Provider, մայր կազմակերպություն Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ԱՄՆ

 • Վեբկայքի լուծումների մատակարար, Automattic, Inc., Սան ֆրանցիսկո, Կալիֆոռնիա, ԱՄՆ

 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Իռլանդիա

 • LinkedIn Corporation, Սանիվեյլ, ԱՄՆ

 • Seznam.cz, ՆՀ 26168685.

8․ Վերոնշյալ հարթակները մշակողներն օգտագործում են քուքիները իրենց օգտագործման պայմանների համաձայն, որոնք կարող եք գտնել ստորև՝

9. Տեղեկացնում ենք, որ կանոնակարգի շրջանակներում Դուք ունեք հետևյալ իրավունքները՝

 • կառավարողից պահանջելու տեղեկություններ, թե Ձեր տվյալներից որոնք են մշակվում և դիմել կրկնօրինակ ստանալու նպատակով,

 • պահանջելու ստանալ տվյալները կառավարողից, իրավունք՝ թարմացնելու, շտկելու կամ սահմանափակելու տվյալների մշակումը

 • ցանկացած պահի ետ վերցնելու Ձեր համաձայնությունը՝ (այն դեպքերում, երբ մշակումը կատարվում է համաձայնությամբ) էլեկտրոնային նամակ գրելով ներքևում նշված հասցեին,

 • կառավարողից պահանջելու ջնջել Ձեր անձնական տվյալները։ Ձեր պահանջը կկատարվի, եթե ջնջումը չի խախտում կիրառվող իրավական կանոնակարգը և կառավարողի իրավական հետաքրքրությունները,

 • համաձայնությամբ իրականացվող անձնական տվյալների մշակման դեպքում կարող եք պահանջել տվյալների փոխադրումը,

 • դիմելու կառավարողին, Անձնական տվյալների պաշտպանության գրասենյակ կամ դատարան, եթե ունեք որևէ կասկած անձնական տվյալների մշակման պարտավորությունների վերաբերյալ։

10.Կառավարողը հավաքագրում է հետևյալ քուքիները մեր վեբկայքերից՝

Տեսակ

Նպատակ

Վերջնաժամկետ

Մուտք տեղեկություններին

Վիճակագրական

Օգտագործում է Google Analytics՝ ցանցում այցելուների վարքի մասին տեղեկություն ուղարկելու համար

Այցելության պահից մինչև երկու տարի ժամկետով

google-analytics.com  հրաժարվել Google Analytics քուքիներից

Վիճակագրական

Օգտագործում է Google Analytics՝ ցանցում այցելուների վարքի մասին տեղեկություն ուղարկելու համար

Մեկ ամսից մինչև երկու տարի ժամկետով

google-analytics.com
հրաժարվել Google Analytics քուքիներից

Մարքեթինգ

Օգտագործում է Google Analytics՝ ցանցում այցելուների վարքի մասին տեղեկություն ուղարկելու համար

Այցելության տևողությամբ

google-analytics.com հրաժարվել Google Analytics քուքիներից

Մարքեթինգ

Մենք օգտագործում ենք Google, Inc․ -ի Google Optimize քուքի գործիքը , հարմարեցման և ցանցի հստակ հատվածների թեստավարման համար։ Այս տեխնոլոգիայով մենք կարող ենք  վեբկայքը հարմարեցնել հատուկ Ձեզ համար և հետո հետազոտել թե արդյո՞ք նման հարմարեցումը օգնում է ավելի հեշտ տեղեփոխվել և տեղեկություն գտնել վեբկայքում։

 

google.com  հրաժարվել Google Optimize քուքիներից

 

   

 

Մարքեթինգ

Մենք օգտագործում ենք Facebook-ի կողմից տրամադրված քուքիների գործիքը։ Օգտագործելով տրամադրված անանուն իդենտեֆիկացիան այս կազմակերպության քուքիներում՝ մենք երաշխավորում ենք, որ Դուք քիչ եք տեսնելու Ձեզ չհետաքրքրող գովազդ, այլ հակառակը՝ կտեսնեք այն գովազդները, որոնք հնարավոր է Ձեզ հետաքրքրեն։

Երեք ամիս

facebook.com  հրաժարվել ֆեյսբուք քուքիներից

 

 

 

 

Մարքեթինգ

Facebook

Այցելության տևողությամբ

facebook.com  հրաժարվել ֆեյսբուք քուքիներից

 

 

 

 

Մարքեթինգ

Օգտագործում է Google Adwords գովազդները թիրախավորելու համար

Այցելության տևողությամբ

google.com


Ինչպե՞ս անջատել քուքիները
Քուքիները կարող եք միացնել՝ օգտագործելով Ձեր բրաուզերը։ Բրաուզերների մեծամասնությունը թույլ է տալիս քուքիների օգտագործումն ավտոմատ կերպով։ Դուք կարող եք անջատել քուքիները՝ օգտագործելով Ձեր բրաուզերը, կամ կարող եք թույլ տալ որոշ քուքիների օգտագործումը։
Բրաուզերների մասին և դրանցում քուքիների կարգավորումների մասին կարող եք կարդալ հետևյալ վեբկայքերում՝


Քուքիների կառավարման արդյունավետ գործիք կարող եք գտնել հետևյալ հղումներով՝ http://www.youronlinechoices.com/en
https://jobsupportscookies.com/gdpr-in-properties