Հրատարակություններ

Հրատարակություններ

ՓՆՏՐԵԼ

Ըստ կատեգորիայի

Ըստ վերնագրի, ծանոթագրության

«Մայրենի 1» եւ «Մաթեմատիկա 1» աշխատանքային գիրք-տետրերի մեթոդական ուղեցույց

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Ուսումնական նյութերի հարմարացումներ․ Ակնհայտ է, որ ուսուցիչները (որքան էլ հմուտ են ու փորձառու) դժվարություններ են ունենում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք (այսուհետ՝ ԿԱՊԿ) ունեցող...

Մայրենի 1

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Սույն աշխատանքային գիրք-տետրը հասցեագրված է առաջին դասարանում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներին, նրանց ուսուցիչներին, ծնողներին և նպատակաուղղված է գրաճանաչության...

Մաթեմատիկա 1

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Մաթեմատիկայի աշխատանքային գիրք-տետրը կազմված է հանրակրթական դպրոցի 1-ին դասարանի «Մաթեմատիկա» առարկայական չափորոշչին և ծրագրին համապատասխան՝ հարմարեցված կրթության առանձնահատուկ...

Կրծքով կերակրելու իրավունքը և ընտանիքամետ մոտեցումները աշխատավայրում

«Կետ 33» ՀԿ

Հետազոտություն․ «Երբ մայրիկը կրծքով է կերակրում, բոլորն են շահում: Կրծքով սնուցումը նվազեցնում է հանրային առողջապահական ծախսերը, ընտանքիներին ավելի առողջ է դարձնում և հիմք է առավել աշխատունակ...

Ինչպե՞ս հասնել վարքագծային փոփոխությունների երիտասարդների շրջանում

«ՄԻՏՔ» ՀԿ

Մոդելային ուղեցույց․ Մոդելային ուղեցույցը նախատեսված է երիտասարդների, երիտասարդական նախաձեռնությունների, կազմակերպությունների և պարզապես ՝ այն անհատների համար, ովքեր ցանկանում են բարձրաձայնել...

Խաղաղաշինական կրթություն

«Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում» ՀԿ

«­Հա­սա­րա­կա­գի­տութ­յուն» ա­ռար­կա­յի ու­սուց­չի ու­սում­նաօ­ժան­դակ ձեռ­նարկ․ Խա­ղա­ղութ­յուն...

Civil Society Actors as Drivers of Change in South Caucasus and Moldova

People in Need

People in Need is a non-governmental organization that emphasizes the mechanisms of civil society and inclusive governance to create an opportunity for civil society actors to develop skills and...

Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ

People in Need

«Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպությունը, կարևորելով քաղաքացիական հասարակության և ներառական կառավարման մեխանիզմերը, հնարավորություն է ստեղծում քաղհասարակության...

Toolkit for TVET

Աշխատաշուկայի կարիքների հետազոտման և արդյունավետ հաղորդակցման ուղեցույց Աշխատաշուկայի կարիքների հետազոտման և արդյունավետ հաղորդակցման ուղեցույցը նախատեսված է ՀՀ մասնագիտական կրթական...

COVID19: Երկար ապրիր

Հայաստանում COVID-19-ի տարածումը նվազեցնելու նպատակով People in Need-ը ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացնում է հանրային իրազեկում։ Տեղեկատվական թերթիկի...
Բեռնել