Հրատարակություններ

Հրատարակություններ

ՓՆՏՐԵԼ

Ըստ կատեգորիայի

Ըստ վերնագրի, ծանոթագրության

Multisectoral Assessment Report on the Challenges and Needs of the Population Forcibly Displaced from Nagorno-Karabakh in Autumn 2023

People in Need

The Multisectoral Needs Assessment report presents the findings of a comprehensive survey conducted within the framework of the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations...

ՀՀ Սյունիքի մարզի 7 խոշորացված համայնքների սոցիալական ծառայությունների հետազոտություն

«Հարբժշկական մասնագետների հայկական ասոցիացիա» մասնագիտացված կազմակերպություն

ՀՀ-ում սոցիալական աջակցության (ծառայությունների) տրամադրման գործընթացում առաջ եկող խնդիրները ավելի քան բազմազան են՝ տրամադրման պայմաններից մինչև հասանելիություն, դրանց ֆինանսավորման...

Country Programme Strategy 2024-2027

PIN

We strive for a world in which people can fulfil their potential and live in inclusive, sustainable societies. At the global level, our work supports the development of free and responsible people....

Refugee Crisis in Armenia Rapid Needs Assessment Report

People in Need

The comprehensive analysis of the Rapid Need Assessment (RNA) findings sheds light on the diverse challenges and needs of the displaced population in the Syunik, Ararat, and Kotayk regions. The...

Հավաստագրման ուղեցույց

«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների գործունեության հավաստագրումն իրականացնում է սոցիալական աջակցության բնագավառում կառավարության լիազորած մարմինը (այսուհետ՝ լիազոր մարմին)՝ ՀՀ...

A year in pictures and numbers: People in Need Annual Report 2022

The spring of 2022 marked that precisely 30 years had passed since the fi rst activist, volunteer, and romantic steps of our eff orts were taken to help people in need. It was the expression of an...

The study on viability of MSMEs supported by PIN Armenia in 2012-2022

People in Need

From the period of 2012 to 2022, significant political, social, and economic changes occurred in Armenia, starting with the transformative 'Velvet Revolution' in 2018, followed by the...

Խաղաղաշինական կրթություն

«Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում» ՀԿ

«­Հա­սա­րա­կա­գի­տութ­յուն» ա­ռար­կա­յի ու­սուց­չի ու­սում­նաօ­ժան­դակ ձեռ­նարկ․ Խա­ղա­ղութ­յուն...

Կրծքով կերակրելու իրավունքը և ընտանիքամետ մոտեցումները աշխատավայրում

«Կետ 33» ՀԿ

Հետազոտություն․ «Երբ մայրիկը կրծքով է կերակրում, բոլորն են շահում: Կրծքով սնուցումը նվազեցնում է հանրային առողջապահական ծախսերը, ընտանքիներին ավելի առողջ է դարձնում և հիմք է առավել աշխատունակ...

Մաթեմատիկա 1

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Մաթեմատիկայի աշխատանքային գիրք-տետրը կազմված է հանրակրթական դպրոցի 1-ին դասարանի «Մաթեմատիկա» առարկայական չափորոշչին և ծրագրին համապատասխան՝ հարմարեցված կրթության առանձնահատուկ...
Բեռնել