Մրցույթի հայտ։ Տրանսպորտային և հարակից ծառայությունների մատուցում

Հրավիրում ենք  իրավասու հայտատուներին ներկայացնել որակյալ մրցութային առաջարկներ (հայտեր) Տրանսպորտային և հարակից  ծառայությունների մատուցման համար: 

Նախընտրված հայտատուներից յուրաքանչյուրի հետ կկնքվի  շրջանակային պայմանագիր 2 (երկու) տարվա կտրվածքով ֆիքսված գնի համաձայն` Տրանսպորտային և հարակից  ծառայությունների մատուցման  համար մրցութային փաստաթղթերի Հավելված 1-ում նշված պայմաններով/գներով: 

Մանրամասների համար սեղմել այստեղ։