Հավաստագրման ուղեցույց

«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների գործունեության հավաստագրումն իրականացնում է սոցիալական աջակցության բնագավառում կառավարության լիազորած մարմինը (այսուհետ՝ լիազոր մարմին)՝ ՀՀ Աշխատանքի եւ
սոցիալական հարցերի նախարարություն (ԱՍՀՆ), որը հաստատում է հավաստագրման հանձնաժողովի եզրակացությունը կամ չի ընդունում այն՝ հիմնավորելով հանձնաժողովի եզրակացությունը չընդունելու պատճառները՝ եզրակացությունը համապատասխան նշագրմամբ վերադարձնելով հանձնաժողովի նախագահին։

Այն կազմակերպությունները, որոնք ցանկություն ունեն մասնակցել ԱՍՀ նախարարության կողմից հայտարարվող դրամաշնորհային մրցույթներին, եւ մատուցել ծառայություններ՝ պետք է նախապես հավաստագրվեն՝ ՀՀ Կառավարության 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի 1078-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան։
Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների գործունեության հավաստագրումն իրականացնում է սոցիալական աջակցության բնագավառում կառավարության լիազորած մարմինը (այսուհետ՝ լիազոր մարմին)՝ ՀՀ Աշխատանքի եւ
սոցիալական հարցերի նախարարություն (ԱՍՀՆ), որը հաստատում է հավաստագրման հանձնաժողովի եզրակացությունը կամ չի ընդունում այն՝ հիմնավորելով հանձնաժողովի եզրակացությունը չընդունելու պատճառները՝ եզրակացությունը համապատասխան նշագրմամբ վերադարձնելով հանձնաժողովի նախագահին։

Այն կազմակերպությունները, որոնք ցանկություն ունեն մասնակցել ԱՍՀ նախարարության կողմից հայտարարվող դրամաշնորհային մրցույթներին, եւ մատուցել ծառայություններ՝ պետք է նախապես հավաստագրվեն՝ ՀՀ Կառավարության 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի 1078-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան։
 

Ներբեռնել