Ծրագրի ղեկավար, Աղետների ռիսկերի կառավարում

Project Manager – Disaster Risk Reduction (DRR)