Մրցույթի հայտ։ Թարգմանչական ծառայությունների մատուցում

Հրավիրում ենք  իրավասու հայտատուներին   ներկայացնել որակյալ մրցութային առաջարկներ (հայտեր)՝   Թարգմանչական ծառայությունների մատուցման  համար հետևյալ լոտերով.

Լոտ 1՝ Գրավոր թարգմանություն
Լոտ 2՝ Գրավոր թարգմանություն նոտարական վավերացմամբ
Լոտ 3՝ Բանավոր թարգմանություն (Համաժամանակյա թարգմանության ծառայության մատուցում, Հաջորդական թարգմանության  ծառայության  մատուցում, Թարգմանչական սարքավորումների տրամադրում)

Նախընտրված հայտատուներից յուրաքանչյուրի հետ կկնքվի  շրջանակային պայմանագիր 2 (երկու) տարվա կտրվածքով ֆիքսված գնի համաձայն`  Թարգմանչական ծառայությունների մատուցման  համար:

Մանրամասների համար սեղմել այստեղ։ 

Դիմելու վերջնաժամկետ՝ դեկտեմբերի 5, 2023թ․