Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն

Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն

Այսպիսով Դուք համաձայնություն եք տալիս Člověk v tísni (Մարդը կարիքի մեջ) կազմակերպության («Կառավարող»)-ին Ձեր անձնական տվյալները (էլեկտրոնային փոստ) մշակելու համար։
Կառավարողը մշակելու է Ձեր տվյալները՝ լրագիր կամ այլ տեղեկություններ ուղարկելու նպատակով։
Կառավարողը մշակելու է տվյալներն այնքան ժամանակ, ինչքան վարելու է հետևյալ վեբկայքը և հրատարակում է լրագիրը կամ որևէ այլ տեղեկատվական նյութեր, որոնց Դուք բաժանորդագրվել եք։
Անձնական տվյալների մշակումը կատարվում է կառավարողի կողմից, ով իրավունք չունի անձնական տվյալները տրամադրելու որևէ երրորդ անձին։
Ձեր իրավունքները՝
  • իրավունք ունեք ցանկացած պահի ետ վերցնելու Ձեր համաձայնությունը՝ էլեկտրոնային նամակ գրելով կառավարողին, նշված կոնտակտային տվյալներով,
  • իրավունք պահանջելու տեղեկություններ, թե Ձեր տվյալներից որոնք են մշակվում
  • իրավունք պահանջելու բացատրություն անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ,
  • իրավունք կառավարողից պահանջելու ստանալ տվյալները, իրավունք թարմացնելու, շտկելու կամ սահմանափակելու տվյալները, ինչպես նաև իրավունք առարկելու մշակումը,
  • անձնական տվյալների ավտոմատիզացված մշակման դեպքում, Դուք իրավունք ունեք տվյալների փոխադրելիության,
  • իրավունք կառավարողից պահանջելու անձնական տվյալների ջնջումը,
  • իրավունք դիմելու կառավարողին կամ Անձնական տվյալների պաշտպանության գրասենյակ, եթե ունեք որևէ կասկած անձնական տվյալների մշակման պարտավորությունների վերաբերյալ։

Կառավարողի տվյալներ՝
Člověk v tísni, (Մարդը կարիքի մեջ), որը գտնվում է Սաֆարիկովա 24 հասցեով, 120 00 Չեխական Հանրապետություն, ՆՀ  25755277՝ գրանցված համայնքային դատարանի կողմից կառավարվող հիմնարկների գրանցամատյանում, Բաժին Օ, Փաստաթուղթ 119
Կոնտակտային տվյալներ։ marek.vozka@clovekvtisni.cz,
Տվյալների պաշտպանության պաշտոնյայի կոնտակային տվյալներ։ dpo@clovekvtisni.cz